- Odontologiskinfo - https://odontologiskinfo.no -

Protes- och munhygien

FÖRVARING AV PROTESER NATTETID

 

HUR SKALL MAN FÖRVARA PROTESERNA UTANFÖR MUNNEN?

 

PROTESHYIGEN

Rengöring av proteser sker bäst med borste och vatten. Det räcker inte med spolning, placket sitter hårt! Om det är en protes som är gjord på höga gomvallar (höga kristor) gäller det att komma åt i botten med lämplig borste. På de allra flesta proteser fungerar det bra med en vanlig mjuk tandborste. (Många håller sitt protesbärande hemligt och det kan kännas bra att ingen behöver undra varför det finns en ovanlig tandborste i badrumsskåpet). Oparfymerat diskmedel kan underlätta rengöringen. Slipande tandkräm skall inte användas, eftersom protesmaterialet är mjukt och därför slits. Om det finns tandsten på protesen kan den lösas upp med två-tre matskedar koncentrerad ättiksprit i ett halvt glas vatten. Protesen får ligga i glaset över natten och kan därefter borstas ren.

 

MUN- OCH TANDHYGIEN

Rengöring i munnen av protesunderlaget måste göras. De tandlösa partierna borstas med en mjuk tandborste minst två gånger dagligen. Gärna borstas tungan också.

Eventuellt kvarvarande tänder borstas enligt gängse metoder. Ibland finns det enstaka tandluckor som gör det svårt att komma åt luckans angränsande approximalytor på tänderna. Tandborsten kommer inte åt och interdentalborstarna är inte tillräckligt stora. Förslaget till lösning på problemet, är då att låta partialprotesen sitta kvar i munnen och använda en interdentalborste mellan protestanden och stödtanden. Därefter tar man ut protesen och gör ren den och borstar tänder och slemhinnor utan att protesen är på plats.

 

För andra faktablad om helproteser, läs:

Helprotes [1]

Rebasering av helprotes [2]

Duplikatprotes [3]

Myodynamisk hel underkäksprotes [4]

Orala svampinfektioner [5]

 

 

Referenser

Kunskapscenter för dentala material Socialstyrelsen (KDM). Material till helproteser. Artikelnr 2005- 123-24

Textbook of Removable Prosthodontics – The Scandinavian Approach. Eds Molin Thorén M, Gunne J. Munksgaard Denmark 2012.