Norske faktablad
A-Å
Mest populære
Nye publikasjoner
Spesialiteter
Behandlingsforslag
Spesialistkonsultasjoner

Sist oppdatert: 15 Oct 2019

Publisert: 5 Jan 2013

Orale soppinfeksjoner

Forfatter: Övertandläkare Lars Grundström, Sjukhustandvård-Oral medicin/Falu Lasarett

Gjennomlest av: Övertandläkare Vegard Garsjö, Sjukhustandvården/Södra Älvsborg sjukhus

Bearbeidet til norsk: Per Nygaard-Østby, tannlege MNTF, Spesialist i Periodonti

BAKGRUNN

Soppinfeksjoner i munnhulen forårsakes først og fremst av Candida albicans (CA) og benevnes candidiasis. Inntil 80 % av befolkningen har Candida albicans (CA) i sin normale orale flora. Hvis CA er i balanse med den øvrige mikrofloraen i munnhulen er det ingen infeksjonsrisiko. Hvis den orale floraen forandrer seg kan CA aktiveres og bli patogen som reulterer i en soppinfeksjon. Det finnes også mer uvanlige Candida-arter som f.eks. Candida Krusei og Candida Glabrata. Disse kan være mer resistente mot det mest brukte virkemiddel, Flukonazol.

 

Etiologi

Oral candidose anses som en opportunistisk infeksjon. Dvs, at den oppstår på grunn av nedsatt resistens i vevet som igjen kan bero på ulike lokale eller generelle faktorer.

Generelle predisponerende faktorer som f.eks.:

 • Strålebehandling
 • Nedsatt almenntilstand
 • Mangelssykdommer/underernæring
 • Antibiotikabehandling
 • Hematologiske sykdommer
 • Ukontrollert diabetes
 • Generell immunosuppresjon
 • Farmakologisk:
  – Cytostatika
  – Korticosterioder og andre immunmodullerende medikamenter
 • Patologisk:
  – HIV og andre immunsviktsykdommer

Lokale predisponnerende faktorer som:

 • Behandling med lokale korticosteroider og andre immunmodullerende medikamenter
 • Røyking
 • Mangelfull protesehygiene (candidaindusert protesestomatitt er den vanligste formen. Forekommer hos inntil 65 % av protesebærere).
 • Munntørrhet hos Atopikere, munnvinvinkelragader og protesestomatitt regnes som candidautløste lesjoner. Ofte sees innslag av bakterier og derfor ansees infeksjonen som en blandingsinfeksjon.


SYMPTOMER

Cadidainfeksjoner er som oftest relativt symptomfrie, men svie kan forekomme, særlig ved de erythematøse formene. Noen pasienter kan oppleve smakspåvirkning og dysfagi.

 

KLINISK BILDE

Oral candidose forekommer som:

 • Pseudomembranøs candidiasis

Denne formen oppviser lett avskrapbare plakk med en underliggende erythematøs overflate som kan være lettblødende.


Pseudomembranøs candidiasis


Pseudomembranøs candidiasis


Pseudomembranøs candidiasis

 • Erytematøs candidiasis

Den erythematøse formen har intet avskrapbart plakk. På tungen kan man av og til se ukeratiniserte/ depapillerte områder.


Erytematøs candidiasis


Erytematøs candidiasis


Erytematøs candidiasis

 • Kronisk hyperplastisk candidiasis eller kronisk plakkliknende candidiasis

Kan forekomme over alt i munnhulen, men er vanligst i overgangsfolden. Fortrinnsvis hos røykere. Finnes som hvite ikke avskrapbare, homogene eller nodulære lesjoner.


Kronisk hyperplastisk/plakkliknende candidiasis

 

DIAGNOSTIKK

Oral candidiasis kan diagnostiseres ved:

 • Avskrapningsprøve fra det infiserte området som sendes til mikrobiologisk laboratorium for dyrkning.
 • Biopsi fra det infiserte området.

Ofte rekker det med en klinisk undersøkelse for å stille riktig diagnose.

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 • Oral lichen planes (retikulære ikke avskrapbare hvite områder, også erytematøse/erosive områder).
 • Leukoplaki (hvit, ikke avskrapbar slimhinneforandring med ukjente virusgener.
 • Erytroplaki (rød slimhinneforandring med ukjente virusgener. Svært precancerogen).
 • Lingua geografika/stomatitis geografica (hvite girlanderformige forandringer, ikke avskrapbare, med tilgrensende erytematøse områder. Forekommer oftes på tungen, men kan også forekomme på øvrig munnslimhinne.

 

BEHANDLING

Utred alltid mulige bakenforliggnde årsaker. Mulige lokale eller generelle predisponterende faktorer må behandles eller fjernes.

 

Behandling med farmaka:

Munnvinkelragader behandles med Dactacort/Cortimyk 2 ggr/dag i minst 4 uker. Behandlingen kan komplementeres med skylling med Mycostatin for å forebygge samtidig intraoral candidiases.

Hvis ikke tilheling oppnås kan det indikere en staphylokokkinfekksjon. Behandling kan da gjøres med Microcid (H2O2-krem).

På grunn av risiko for utvikling av resistens bør bruk av Fucidinsalve ungåes. En protesestomatitt er ofte candidainfisert. I disse tilfellene må slimhinnen behandles med et antimykotisk middel og samtidig må protesen desinfiseres ved å bli lagt i et klorhexidinbad 2 ggr/dag, minst 15 minutter pr. gang i 4 uker. Alternativt kan Nystatin påsmøres protesen 2 ggr/dag i 4 uker. En optimal protesehygiene er svært viktig for å forebygge recidiv. En justering av protessen vil også ofte være nødvendig.

En svært vanlig årsak til oral candidiasis er bruk av inhalasjonssteroider ved astma. Disse pasientene må skylle munnen med vann etter hver inhalasjon. Som profylaktisk behandling, spesielt ved munntørrhet, kan skylling med kullsyreholdig vann være fordelaktig, da kullsyreholdig vann er basisk og derfor reduserer risikoen for oral candidiasis fordi Candida trives best i surt miljø. Munntørre pasienter bør anvende midler som øker spyttsekresjonen eller som erstatter manglende spyttsekresjon for å redusere infeksjonsrisikoen.

Da compliance ved bruk av Nystatin ofte er et problem kan generell behandling med Flukonazol være et bedre alternativ. Man bør da være oppmerksom på at det er en stor risiko for interakskjoner med mange andre medikamenter. Spesielt oppmerksom må man være hvis pasientene står på warfarin eller statiner. I disse tilfeller bør Flukonazol ikke forskrives. Heller ikke til gravide kvinner.

Ved resistens mot Flukonazol kan Iltrakonazol (Sporanox) forskrives. Dog anbefales det at infreksjonsspesialist konsulteres.

 

PROGNOSE

For sterkt immunsupprimerte pasienter kan en soppinfeksjon være livstruende, mens prognosen for behandling av friske pasienter er svært god.

 

Referenser

“Pathogenesis and treatment of oral candidosis” av David Williams och Michael Lewis publicerad I J Oral Microbiol. 2011; 3

Tandvårdens läkemedel 2012 (2014) (2016-2017)(2018-2019) Redaktör Rignell L och Mirshahi S. ISBN 978-91-639-4854-1

Svampinfektioner i munhåla -oral candidos (torsk), Övertandläkare Johan Blomgren, Oral medicin/SU/Östra. www.internetmedicin.se