Norske faktablad
A-Å
Mest populære
Nye publikasjoner
Spesialiteter
Behandlingsforslag
Spesialistkonsultasjoner

Norske faktablad

Aktinisk cheilit (solskade på leppene)

Läs hela faktabladet »

Danielsson Darlington Markus E.S. • Leg läkare • Avd för Dermatologi och Venereologi • Göteborg

Antibiotikabehandling av odontogene infeksjoner

Läs hela faktabladet »

Blomgren Johan • Övertandläkare • Avd för Oral medicin • Göteborg

Benigne tumores

Läs hela faktabladet »

Kjeller Göran • Docent • Avd för Käkkirurgi • Göteborg

Bittskinner

Läs hela faktabladet »

Ekberg EwaCarin • Professor • Avd för Orofacial smärta och käkfunktion • Malmö

Burning mouth syndrome (munn- og tungesvie)

Läs hela faktabladet »

Thyberg Fredric • Leg tandläkare • Avd för Sjukhustandvård • Karlstad

Cyster i munn- og kjeveregionen

Läs hela faktabladet »

Modig Maria • Övertandläkare • Avd för Käkkirurgi • Västerås

Halitosis (foetor ex ore/dårlig ånde)

Läs hela faktabladet »

Renvert Stefan • Professor • Sektionen för Oral Hälsovetenskap • Kristianstad

Komplikasjoner ved dento-alveolær kirurgi

Läs hela faktabladet »

Krüger Weiner Carina • Övertandläkare • Med Dr • Folktandvården Eastmaninstitutet Käkkirurgiska kliniken • Stockholm

Kronisk periodontitt

Läs hela faktabladet »

Jansson Henrik • Övertandläkare • Docent • Avd för Parodontologi • Jönköping

Leddskiveforskyvning

Läs hela faktabladet »

Nilsson Håkan • Övertandläkare • Odont Dr • Avd för Käkkirurgi • Jönköping

Leppe- og ansiktshevelser (OFG)

Läs hela faktabladet »

Gale Gita • Odont Dr • Avd för Sjukhustandvård/Oral medicin • Göteborg

Leukoplaki (Hvit(e) flekk(er) i munn-slimhinnen)

Läs hela faktabladet »

Öhman Jenny • Leg tandläkare • PhD • Avd för Sjukhustandvård/Oral medicin • Göteborg

Lingua geografica (flekker på tungen)

Läs hela faktabladet »

Blomstrand Lena • Övertandläkare • Avd för Sjukhustandvård/Oral medicin/Käkkirurgi • Uppsala

Molar-sentral Hypomineralisering, MIH

Läs hela faktabladet »

Jälevik Birgitta • Odont Dr • Övertandläkare • Avd för pedodonti • Göteborg

Muntørrhet

Läs hela faktabladet »

Wårdh Inger • Övertandläkare • Docent • Universitetslektor Akademisk centrum för äldretandvård • Huddinge

Odontogen sinusitt

Läs hela faktabladet »

Krüger Weiner Carina • Övertandläkare • Med Dr • Folktandvården Eastmaninstitutet Käkkirurgiska kliniken • Stockholm

Oral cancer og maligne tumorvarsler

Läs hela faktabladet »

Öhman David • Övertandläkare • Avd för Käkkirurgi • Göteborg

Oral Lichen Planus (OLP)

Läs hela faktabladet »

Robledo-Sierra Jairo • Leg tandläkare • Avd för Sjukhustandvård/Oral medicin • Göteborg

Orale soppinfeksjoner

Läs hela faktabladet »

Grundström Lars • Övertandläkare • Avd för Sjukhustandvård/Oral medicin • Falun

Orale virusinfeksjoner

Läs hela faktabladet »

Sjöberg Wivi-Anne • Övertandläkare • Avd för Sjukhustandvård/Oral medicin • Göteborg

Palliativ munnpleie i livets sluttfase

Läs hela faktabladet »

Ståhlnacke Katri • Odont Dr • Folktandvårdens Folkhälsoenhet • Örebro

Partiell protese

Läs hela faktabladet »

Franke Stenport Victoria • Övertandläkare • Docent • Avd för Oral Protetik/Odontologisk materialvetenskap • Göteborg

Recidiverende aftøs stomatitt – RAS (”Afte”)

Läs hela faktabladet »

Bankvall Maria • Leg tandläkare • PhD • Specialistkliniken för sjukhustandvård/Oral medicin • Göteborg

Retinerte visdomstenner

Läs hela faktabladet »

Suska Felicia • Leg tandläkare • PhD • Avd för Käkkirurgi • Göteborg

Rotfraktur, et diagnostisk dilemma

Läs hela faktabladet »

Warfvinge Johan • Övertandläkare • Odont Dr • Avd för Endodonti • Mölndal

Sagitale avvik

Läs hela faktabladet »

Kjellberg Heidrun • Docent • Specialistcentrum för Pedodonti och Ortodonti • Göteborg

Smerter og funksjonsforstyrrelser i kjevemuskulatur

Läs hela faktabladet »

Ernberg Malin • Professor • Institutionen för Odontologi • Huddinge

Smertetilstander i kjeveledd

Läs hela faktabladet »

Christidis Nikolaos • Övertandläkare • Docent • Institutionen för Odontologi • Huddinge

Tannforankret bro med flere mellomledd

Läs hela faktabladet »

Sundh Bo • Övertandläkare • Avd för Oral Protetik/Odontologisk materialvetenskap • Göteborg

Tobakksrelaterte forandringer i munnslimhinnen

Läs hela faktabladet »

Axéll Tony • Specialisttandläkare • Professor emeritus • Specialisttandkliniken • Halmstad
Annons
Annons
Annons