Norske faktablad
A-Å
Mest populære
Nye publikasjoner
Spesialiteter
Behandlingsforslag
Spesialistkonsultasjoner

Sist oppdatert: 25 Sep 2019

Publisert: 7 Nov 2012

Lingua geografica (flekker på tungen)

Forfatter: Övertandläkare Lena Blomstrand, Sjukhustandvård/Oral medicin/Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala

Gjennomlest av: Övertandläkare Vegard Garsjö, Sjukhustandvården/Södra Älvsborg sjukhus

Bearbeidet til norsk: Per Nygaard-Østby, tannlege MNTF, Spesialist i Periodonti

BAKGRUNN

Lingua geografica (migratory glossitis eller erythema migrans) er en benign inflammatorisk kartliknende forandring på tungens overflate. Lingua geografica oppstår spontant og kan vare fra noen dager til uker, måneder eller år.

 

Epidemiologi

Lingua geografica rammer vanligvis voksne, men kan også ramme barn.
Forekommer oftere hos kvinner enn menn. Globalt varierer forekomsten mellom 1-3 %. I tidligere epidemiologiske svenske studier er det påvist en forekomst på 5,6–8,5 %.

 

Orsak

Lingua geograficas etiologi er ukjent, men noen etiologiske faktorer er vurdert uten at dette har gitt noen konkrete konklusjoner.
Pasienter med overfølsomhet, matallergier, kontaktallergier, magetarmbesvær og stressbelastede pasienter synes å være overrepresentert når det gjelder denne lidelsen. I enkeltstående tilfeller hos pasienter med seborreheisk dermatitt, Reiters syndrom (Reiters syndrom er en tilstand som kjennetegnes av leddbetennelse (artritt), øyebetennelse i form av konjunktivitt og betennelse i urinrøret (uretritt). Mer sjelden kan man se en betennelse i regnbuehinnen (uveitt) ⟨Store Norske Medisinske Leksikon⟩) og hos pasienter med hormonelle forstyrrelser, eller med nydebuterende diabetes er kliniske symptomer på lingua geografica beskrevet klinisk, men sammenhengen er ikke klarlagt.

Lingua geografica liknar histologiskt psoriasis med inflammatoriska infiltrat av PMNL (polymorfkärniga leukocyter), så kallade Munro’s abscesser. 
Patienter med lingua geografica uppvisar dock ingen ökad förekomst av psoriasis.

Histologisk ligner lingua geografica psoriasis med inflammatorisk infiltrat av
PMNL (polymorfe nukleocytter/leukocytter), såkalte Munro’s abscesser.
Pasienter med Lingua geografica oppviser ingen økt forekomst av psoriasis.Økt forekomst av HLA-B15 er beskrevet hos atopikere (Atopikere, er ofte allergiske mot flere forskjellige allergener. Personer med atopi har en økt tendens til å få barneeksem (atopisk eksem), matallallergi og allergiske luftveislidelser som allergisk snue (høysnue, pollenallergi, dyrehårsallergi, middallergi) og astma. Den atopiske legningen er genetisk med Lingua geografica liknende forandringer. ⟨Store Norske Medisinske Leksikon⟩) med Lingua geograficaliknende forandringer.
En HLA-assosiasjon ved økt forkomst av HLA Cw6, DR5 og DRW6-antigen og en reduskjone av B51-antigen kan av og til sees hos pasienter med Lingua geografica.

 

SYMPTOMER/KLINISKE FUNN

Tilstanden er vanligvis asymptomatisk og trenger derfor ikke å behandles. Lingua geografica er som regel lokalisert til tungeryggen og/eller tungeranden, men symptomene kan også forekomme på øvrige slimhinner i munnhulen, f.eks. munngulvet, buccale slimhinner, inside av lepper og på gingiva. Forandringene klassifisseres da som geografisk stomatitt. Flertallet av pasientene er symptomfrie, men kan av og til beskrive sviende smerte i forbindelse med sur eller sterkt krydrede mat.

Til det typiske kliniske sykdomsbilde hører enkeltstående eller multiple erytomatøse områder med gul-hvite girlanderformete og ofte velavgrensete områder som ligner på et landskap eller et kart på tungeryggen.

Papilleatrofi av de filiforme papillene er sentral i forandringen av området. I de gul-hvite områdene sees den inflammatoriske reaksjonen. Hvis forandringene begynnere på flere steder samtidig kan randsonene flyte sammen til et “sammenhengende kart”. Inflammasjonen spontantilheler, men kan raskt recidivere på en annen del av tungen og benevnes da Lingua areata migrans. Forandringen kan ikke skrapes av, til forskjell fra en candidainfeksjon (pseudomembranøs candidose). Lingua geografica assosieres med fissurdannelser i tungen, men forbindelsen er ikke sikkert klarlagt.

Tungerand 1

Tungerygg 2

Tungerygg 3

Tungrygg 4

Tungerygg 5

Tungerygg 6

Tungerygg 7

Tungerygg 8

 

DIFFERENSIALDIAGNOSER

  • Candidas
  • Oral lichen planus (OLP)
  • Lichenoid kontaktreaksjon
  • Lupus erythematosus
  • Trauma

BIOPSI

Klinisk vurdering og anamnese er som regel tilstrekkelig for å kunne stille en diagnose.
Hvis biopsi vurderes for å utelukke annen usikkerhet om diagnosen må
biopsien inbefatte den gul-hvite randsonen. Preparatet sendes i
foramlincontainer for histopatologisk analyse..

 

BEHANDLING

En effektiv eller forebyggende behandling foreligger ikke i dag. Som regel er det tilstrekkelig med informasjon og symptomlindring.

 

Asymptomatisk Lingua geographica

Ved asymptotisk lingua geographica er det ikke indikasjon for behandling.
Beroliggende informasjon om at det dreier seg om en benign tilstand gis til
pasienten. Lingua geographica utvikler seg aldri til malignitet.

 

Symptomatisk Lingua geographica

Ved en symptomatisk lingua geographic instrueres pasienten i å unngå mat
som forverrer symptomene, f.eks. inntak av salte matvarer, sterkt krydret mat, sitrusfrukter eller tannpleiemidler som forårsaker smerte/sviing.

Pasienten informeres om at parafunksjon og stress kan forverre
symptomene. Pasienten anbefales å smøre tørre slimhinner med Xylocain
(Lidokain 5 %) gel og å unngå å børste tungen eller anvende tungeskrape da dette kan forlenge eller forverre symptomene.

Ved forekomst av subjektive symptomer kan man forsøke å motvirke
bakteriell innvekst og å fjerne leukocyter/keratin (som danner de
girlanderformige linjene), ved pensling av randsonene mellom forandret og normal slimhinne med salicylsyresprit. Fremgangsmåte: Se “Lindring av problemer i munnhulen“.

 

Forslag til symptomlindrende medikamenter som kan forskrives

Vedvarende smerter og omfattende lesjoner (kort varighet):

Xylocain (Lidokain 5 %) gel
– Benzydamin Andolex munnskylleveske (Preparatene i oversikten nedenfor har ikke markedsføringstillatelse i Norge, og sikkerhet, kvalitet og effekt er ikke vurdert av Legemiddelverket. Forskriver har derfor et særlig ansvar for å sette seg inn i preparatet og bruken av det, før forskrivning til pasient.)

Ved svie grunnet alkoholinnholdet i Benzydamin Andolex kan Benzydamin
Zyx sugetablett benyttes. Denne er reseptfri

Lokalt på velavgresede områder med vedvarende smerter benyttes

Xylocain (Lidokain 5 %) gel

 

Referenser

Oral pathology Regezi Sciubba Jordan. ISBN 0-7216-9805-0

Contemporary Oral and maxillofacial pathology Sapp Eversole Wysocki

Oral and maxillofacial pathology Neville Damm Allen Bouquot ISBN 978-1-4160-3435-3

Oral medicin and maxillofacial pathology Scully. Churchill Livingstone 2008. ISBN 978-0-443-06818-8

Oral and Maxillofacial pathology third edition 2009 ISBN 978-1-4160-3435-3

Oral Pathology A comprehensive atlas and text Sook-Bin Woo ISBN 978-1-4377-2226-0

Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom. Klinisk diagnostik och behandling. T Axell, Gothia Förlag ISBN 978-91-7205-654-1

A prevalence study of oral mucosal lesions in an adult Swedish population. T Axell. Odontol Revy Suppl 1976;36:1-103

Occurrence of oral mucosal lesions, the influence of tobacco habits and an estimate of treatment time in an adult Swedish population. Salonen L, Axell T, Helldén L J Oral Pathol Med. 1990 Apr;19(4):170-6

Gibson J et al Geographic tongue. The clinical response to zink supplementation. J Trace Elem Experim Med 1990;3:203-8