Norske faktablad
A-Å
Mest populære
Nye publikasjoner
Spesialiteter
Behandlingsforslag
Spesialistkonsultasjoner

Juridisk informasjon

Informasjon på www.odontologiskinfo.no er beregnet på tannleger, tannpleiere og annen tannhelsepersonell. Den retter seg mot norsk tannhelsepersonell og er tilpasset norsk behandlingsfilosofi.

Informasjonen på denne siden er kun for tannhelsepersonell. Informasjonen er av generell karakter og skal ikke erstatte rådgiving eller behandling av tannleger eller annet tannhelsepersonell. Personer med helseproblemer eller mistanke om helseproblemer oppfordres til å søke profesjonell hjelp og ikke basere seg på informasjonen på odontologiskinfo.no

Forfatterne av tekstene på odonotologiskinfo.no er tannleger og forfatterenes oppfatning bør ikke oppfattes som konsensusbasert.

Vi gjør vårt beste at Odontologiskinfo.no’s forfattere, redaktører, og øvrige har gjort sitt beste for at informasjonen er oppdatert, korrekt og i overensstemmelse med den medisinske vitenskapens standpunkt. Den medisinske / odontologiske vitenskapen utvikles dog hele tiden. Det kan derfor ikke garanteres at informasjonen er fri for skrivefeil eller tap av tekst.

Tannhelsepersonell skal selv vurdere informasjonen på odontologiskinfo.no og ved behov bekrefte andre kilder før den benyttes som veiledning, medisinsk rådgivning eller behandling. Dette gjelder spesielt for dosering av legemiddel, indikasjoner og kontraindikasjoner.

Odontologiskinfo.no, forfattere, redaktører og øvrige påtar seg ikke ansvar for behandling utført av leseren av vår faktablader. Vi påtar oss heller ikke noe ansvar mot tredjepart for skade som kan oppstå som en følge av behandling etc som følge av informasjon på denne siden.

Ønsker du som norsk spesialist å gjøre odontologiskinfo.no enda bedre? Vi samarbeider gjerne med dere.
Ta kontakt med oss på post@ondotlogiskinfo.no

Innholdet på odontologiskinfo.no er oversatt fra den svenske nettsiden internetodontologi.se som eies av Internetmedicin AB.

Internetmedicin AB
(org nr: 556583-6250)
Magasinsgatan 8C
434 37 Kungsbacka
Telefon: +46 31 40 74 50
E-post: info@internetmedicin.se

Annons
Annons
Annons