Søk faktablad
Norske faktablad
A-Å
Mest populære
Nye publikasjoner
Spesialiteter
Behandlingsforslag
Spesialistkonsultasjoner

Fagansavarlige

Innholdet på denne nettsiden gjennomgåes av fagansvarlige. Dette er et ledd i kvalitetssikringen av Odontologiskinfo.no.

Klicka på respektive bild för att läsa mer om våra fagansvarlige.

Erik Lindfors

Bittfysiologi

erik.lindfors@regionuppsala.se

Annika Björkner

Endodonti

annika.bjorkner@mau.se

Peter Lingström

Kariologi

peter.lingstrom@odontologi.gu.se

Robert Heymann

Kjevekirurgi

Robert.Heymann@ki.se

Vegard Garsjö

Orofacial medisin

vegard.garsjo@vgregion.se

Krister Bjerklin

Ortodonti

krister.bjerklin@mau.se

Anna Bogren

Periodonti

anna.bogren@vgregion.se

Christina Stecksen Blicks

Pedodonti

christina.stecksen-blicks@umu.se

Victoria Stenport

Protetikk

victoria.stenport@odontologi.gu.se


Mer om våra ämnesansvariga

Erik Lindfors

Övertandläkare i Bettfysiologi och medicine doktor. Enheten för bettfysiologi, Specialisttandvården Kaniken, Uppsala

Erik Lindfors är specialist i bettfysiologi och ämnesföreträdare i region Uppsala. Han disputerade vid Karolinska institutet 2018 och är för tillfället aktiv som forskare inom forskargruppen för Odontologi och maxillofacial kirurgi vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet. Erik är även forskningsansvarig inom folktandvården Uppsala och studierektor för samtliga ST-tandläkare i region Uppsala.

Annika Björkner

Docent i experimentell endodonti vid Göteborgs universitet och övertandläkare i endodonti vid Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet

Doktorerade inom medicinsk och fysiologisk kemi 1999 med inriktning på kolhydrater och adhesion och har senare bl a forskat om bakterieradhesion av parodpatogener. Har tidigare undervisat på läkarprogrammet. Undervisar numera i endodonti på grundutbildnings- och specialistutbildningsnivå samt handleder på doktorsnivå vid Malmö universitet. Annika har en gedigen erfarenhet av klinisk endodonti. Hennes forskningsinriktning inom endodonti har tonvikt på aseptik, klinisk behandlingsforskning och högfrekventa vibrationers effekt på tandpulpa.

Peter Lingström

Peter Lingström är professor och övertandläkare i cariologi. Han är ämnesföreträdare vid institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet där han huvudsakliga uppdrag är undervisning, handledning forskarstuderande och forskning. Han är sedan 2018 även prefekt vid institutionen för odontologi. Han disputerade 1993, har idag publicerat ca 150 vetenskapliga artiklar samt är medförfattare till ett antal lärobokskapitel.

Robert Heymann

Verksam vid Medicinsk Enhet för Plastik- och Kraniofacialkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset samt ämnesansvarig i käkkirurgi vid Karolinska Institutet.

Vegard Garsjö

Övertandläkare, specialist i orofacial medicin

Vegard arbetar kliniskt inom sjukhustandvård/oral medicin vid Sjukhustandvården Borås och på Odontologen i Göteborg. Han är även deltidsanställd som verksamhetsutvecklare för Specialisttandvården i VGR. Han har deltagit i forskningsprojekt och publicerat artiklar inom oral medicin. Vegard har arbetat med alla patientgrupper inom sjukhustandvård, men med ett särskilt intresse för munhålans slemhinneförändringar och tandvård till onkologi- och hematologipatienter.

Krister Bjerklin

Övertandläkare och docent vid avdelningen för ortodonti, Odontologiska Institutionen, Jönköping

Krister Bjerklin har arbetat som övertandläkare i ortodonti i Jönköping sedan början av 1980-talet. Från 2009 och 4 år framåt, på halvtid, även chef på ortodontiavdelningen Odontologiska Fakulteten, Malmö Universitet. Krister har också varit extern examinator för ST-tandläkare vid samtliga institutioner i Sverige med specialistutbildning i ortodonti samt vid drygt 10 tillfällen vid European University College i Dubai. Han har således lång erfarenhet av såväl klinisk ortodonti som undervisning och forskning inom ämnesområdet. Är sedan 20 år tillbaka medlem i The Angle Society of Europe.

Anna Bogren

Övertandläkare, odont. dr.

Anna Bogren är specialist i parodontologi sedan 2000 och arbetar som övertandläkare på Specialistkliniken för Parodontologi i Göteborg. Hon är även studierektor för samtliga ST-tandläkare i Folktandvården Västra Götaland och för närvarande även ordförande för Svensk Förening för Parodontologi och Implantologi. Anna disputerade 2007 vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet och har lång erfarenhet av grund-och specialistutbildning för tandläkare.

Christina Stecksen Blicks

Professor emerita i pedodonti, vid institutionen för odontologi, medicinska fakulteten, Umeå universitet

Fram till 2017 var hon professor i pedodonti vid samma institution. Christina blev specialist i pedodonti 1985 och har bred klinisk erfarenhet från pedodontins alla områden. Hon har arbetat med många olika typer av odontologiska utbildningar som grundutbildning, specialistutbildning, fort-och vidareutbildning och forskarutbildning. Hon disputerade 1986 på en avhandling om kariesepidemiologi och har forskning på kliniska patientnära frågor främst inom området kariesprevention.

Victoria Stenport

Professor vid avdelningen för oral protetik/ odontologisk materialvetenskap vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet samt övertandläkare vid Brånemarkkliniken i Göteborg

Undervisar på grund-och specialistutbildning för tandläkare samt huvudhandledare till flera doktorander med forskningsområden inom oral protetik och dentala biomaterial. Avlade tandläkarexamen 1996 och blev medicine doktor 2002. Specialistexamen i oral protetik 2012. Mer än ett 60-tal publikationer inom ämnesområdet dentala biomaterial.

Annons
Annons
Annons