Norske faktablad
A-Å
Mest populære
Nye publikasjoner
Spesialiteter
Behandlingsforslag
Spesialistkonsultasjoner

Abonner på våre nyhetsbrev

Odontologiskinfo.no

Gratis nettside for tannhelsepersonell

Odontologiskinfo.no ble etablert høsten 2019. Hensikten med nettsiden er å gi yrkesgruppene innenfor munnhelsesektoren en kunnskapsdatabase som kan benyttes i den kliniske hverdagen. Innholdet på odontologiskinfo.no er oversatt fra den svenske nettsiden internetodontologi.se Faktablader innen de ulike odontoligiske spesialiteter Odontologiskinfo.no  tilbyr kontinuerlig oppdaterte og fagfellevurderte faktablad, komprimerte oversikter over diagnostikk, handlinger og behandlinger av ulike tilstander. Faktabladene forfattes av eksperter innen de ulike odontologiske spesialitetene og fagfellevurderes av ansvarlige for fagfeltet.

Les mer om oss